ท่อร้อยสายไฟเฟล็กซ์ ท่อเฟล็กซ์เหล็ก

ท่อร้อยสายไฟเฟล็กซ์ ท่อเฟล็กซ์เหล็ก Flexible Metal Conduit

Flexible Metal Conduit ท่อเฟล็กซ์เหล็ก ผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized Steel) ที่มีแข็งแรง และกันสนิมทั้งภายในและภายนอกท่อ ร้อยสายไฟเฟล็กซ์ Flexible Metal Conduit
ใช้ในการเดินสายไฟในที่แห้ง มีความอ่อนตัวสูง โค้งงอไปมาและร้อยสายไฟฟ้าได้สะดวก
ความหนาของชั้นเคลือบสังกะสี 23-36µm ผ่านตามกำหนดของ มอก.บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด WINNER CONNECTOR

15 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

Office:
Fax: +6682-892-3861 
info@winnerconnector.com 

www.winnerconnector.net 
www.winnerconnector.com