ท่อเฟล็กซ์เหล็ก Flexible Metal Conduit

Flexible Metal Conduit ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ


Flexible Metal Conduit ท่อเฟล็กซ์เหล็ก ผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized Steel) ที่มีแข็งแรง และกันสนิมทั้งภายในและภายนอกท่อ ใช้ในการเดินสายไฟในที่แห้ง มีความอ่อนตัวสูง โค้งงอไปมาและร้อยสายไฟฟ้าได้สะดวก
ความหนาของชั้นเคลือบสังกะสี 23-36µm ผ่านตามกำหนดของ มอก.

Flexible Metal Conduit ท่อเหล็กอ่อนร้อยสายไฟ

  • size 1/2": เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.80mm. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 15.80mm. ยาวม้วนละ 50 เมตร
  • size 3/4": เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.50mm. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 22.50mm.ยาวม้วนละ 50 เมตร
  • size 1" เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.60mm. เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 28.80mm.ยาวม้วนละ 30 เมตร

Flexible Metal Conduit ท่ออ่อนเหล็ก


ท่อเฟล็กซ์เหล็ก Flexible Metal Conduit
บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด WINNER CONNECTOR

15 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

Office: