กราวด์ร็อด แท่งทองแดง

 กราวด์ร็อด แท่งแบบทองแดง


แท่งกราวด์ร็อด กราวด์ร็อด หรือ แท่งทองแดง
วัสดุของแท่งกราวด์ร็อด : เหล็กคาร์บอนต่ำ ชุบด้วยทองแดง
การใช้งาน: ฝั่งในดินเพื่อจะเป็นตัวนำล่อฟ้าลงดิน
คุณสมบัติ: เหล็กมีค่าความแข็ง ( Tensile Strength ) อยู่ที่ 600 N / mm2 เทียบเท่ากับ มาตรฐาน UL

Ground Rod

Size Ground Rod===================================