แท่งกราวด์ร็อด หรือ แท่งทองแดง

แท่งกราวด์ร็อด กราวด์ร็อด หรือ แท่งทองแดง
วัสดุของแท่งกราวด์ร็อด : เหล็กคาร์บอนต่ำ ชุบด้วยทองแดง
การใช้งาน: ฝั่งในดินเพื่อจะเป็นตัวนำล่อฟ้าลงดิน
คุณสมบัติ: เหล็กมีค่าความแข็ง ( Tensile Strength ) อยู่ที่ 600 N / mm2 เทียบเท่ากับ มาตรฐาน UL

Ground Rod

Size Ground Rod


===================================

บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด winner connector

15 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Office: +662-894-8544
+6681-354-4550
Fax +6682-892-3861

info@winnerconnector.comบริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด ข้อต่อท่อและท่อโลหะอ่อน
บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด winner connector ข้อต่อท่อและท่อโลหะอ่อน


ข้อต่อท่อ และ ท่อโลหะอ่อน