แท่งกราวด์ร็อด หรือ แท่งทองแดง

แท่งกราวด์ร็อด กราวด์ร็อด หรือ แท่งทองแดง

วัสดุของแท่งกราวด์ร็อด Ground Rod : เหล็กคาร์บอนต่ำ ชุบด้วยทองแดง
การใช้งานแท่งกราวด์ร็อด: ฝั่งในดินเพื่อจะเป็นตัวนำล่อฟ้าลงดิน
คุณสมบัติของกราวด์ร็อด: เหล็กมีค่าความแข็ง ( Tensile Strength ) อยู่ที่ 600 N / mm2 เทียบเท่ากับ มาตรฐาน UL

Ground Rod กราวด์ร็อดทองแดง
Ground Rod

Size Ground Rod=================================== บริษัท วินเนอร์ คอนเน็คเตอร์ จำกัด WINNER CONNECTOR

15 ถนนพรมแดน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 

Office: